En kirke for hele familien

Hvem er vi egentlig?

Pinsekirka Filadelfia er en kirke som ønsker å gi folk et nytt bilde av hva kirke kan være, ved å presentere sannhetene om Guds kjærlighet på en måte som kommuniserer til mennesker i dag.

Vi tror at alle mennesker er unike, og velkomne, akkurat som de er. Derfor gjør vi alt vi kan for å ha et gjestfritt og inkluderende miljø til enhver tid. Du er hjertelig velkommen!

Vår visjon

Vi ser en Jesus-elskende kirke som, i grenseløs kjærlighet, strekker seg for å nå enda flere for himmelen og gjør det enkelt for folk å komme til tro.

Våre verdier

   Jesusfokus

Vi vil være en kirke forankret i Jesus, med en bevisst relasjon til Den Hellige Ånd. Kjærlighet til Guds Ord, Den Hellige Ånds kraft, tilbedelse, bønn og fellesskap skal kjennetegne kirka.

   Relasjoner

Vi vil være en kirke med en gjestfri kultur – et engasjert fellesskap preget av sjenerøsitet, hvor alle kan kjenne at en hører til og blir respektert for den en er. Gjennom connect-grupper vil vi bygge relasjoner, dele liv og samtidig ha fokus på å vokse i tro og tjeneste.

   Endringsvilje

Vi vil være en kirke i endring, som viser vilje til å gjøre ting vi aldri har gjort før. Vi vil gjøre det Den Hellige Ånd kaller oss til for at nye mennesker skal komme til tro, og bli etterfølgere av Jesus.

   Innflytelse

Vi vil være en kirke som øver innflytelse både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil være banebrytende i å leve ut kallet Gud har gitt oss som kirke og enkeltpersoner – en ekstraordinær kirke som gjør ekstraordinære ting!

   Lederskap

Vi vil være en kirke som bevisstgjør, trener og utruster ledere. Vi vil disippelgjøre mennesker til å bli Jesu etterfølgere som tjener i og ut
ifra den lokale kirka.

Forsamlingspastorene

Jorun og Vidar Godø

Hovedpastorer

Vidar og Jorun Godø er gift og er hovedpastorer i Pinsekirka Filadelfia. De har et hjerte for at mennesker skal komme i kontakt med Gud og oppleve Hans grensesprengende kjærlighet. Derfor tror de på den lokale kirkes ansvar for å kommunisere til de som ikke er så vant til å gå i kirka, og utgjøre en synlig forskjell i samfunnet.

Lotte og Børre Pedersen

Pastorer i Pinsekirka Sentrum

Børre og Lotte Pedersen er pastorene for Pinsekirka Sentrum! De har et stort hjerte for mennesker og kirka, og ønsker å gjøre det lett for folk å komme til tro. I 2014 begynte de å drømme om en kirke i hjertet av Ålesund. I dag møtes ca. 50 mennesker ukentlig i Katedralen i Ålesund sentrum.

Monica og Øyvind Myklebust

Pastorer i Pinsekirka Stranda

Monica og Øyvind er forsamlingspastorer i vår nye, gamle kirkeplant på Stranda. Sammen har de tre barn, og de brenner for å skape fellesskap hvor nære relasjoner, sjenerøsitet, latter og mest av alt; Jesus, står i sentrum.

Staben

Ben Giske

Medpastor

ben@pinsekirka.no

Cornelia Lingås

Ungdomspastor og webredaktør

cornelia@pinsekirka.no

Mirjam Boge

Familiepastor

mirjam@pinsekirka.no

Siw Dragsnes

Kontormedarbeider

siw@pinsekirka.no

Svein Are Tollås

Utleieansvarlig

sveinare@pinsekirka.no

Øyvind Synnes

Kontorleder

oyvinds@pinsekirka.no

Misjon

Kenya

Vi støtter fadderbarn, helseklinikk, evangelister bibelskoler i Kenya. Vi er også engasjert med nødhjelp i vanskelige stunder, spesielt til arbeidet til Dorkaskvinner som tar seg av foreldreløse barn i området rundt Thessalia i Kenya.

Dette er en fortsettelse av det arbeid Ola-Emil og Oddrun Sprakehaug startet i sin tid som misjonærer. Deres arbeid teller nå flere hundre tusen mennesker, og levende, voksende kirker.Les mer på Facebook-siden Med hjerte for Kenya.

Tyskland

Hege og Yngvar Årseth er utsendt av oss som misjonærer til Füssen i Syd-Tyskland, hvor de har startet flere kirker.

Ukraina

Vi støtter Open Heart-stiftelsen med økonomisk støtte og halvårlige klesinnsamlinger til de fattige i Ukraina. Disse innsamlingene engasjerer hele Ålesund by, og vi sender flere trailere fullastet med klær og annet hvert år.

India

Vi støtter de lokale misjonærerne Imsula Phom og Twinkle Thomas i deres arbeid i India.

Waldehuset

Waldehuset, eller «mirakelhuset» som det blir kalt på folkemunne, var det eneste huset i østre bydel som ikke ble flammenes rov under bybrannen 23. jan. 1904.

Historien sier at en mann med navn Anders Nord fikk besøk av en engel i huset dagen før bybrannen, hvor engelen fortalte om brannen som ville komme og at Nord ikke skulle forlate huset, fordi Gud ville spare det. Nord gjorde som engelen sa, og huset ble stående som det eneste huset i denne bydelen. Eiendommen ble gitt som gave av et ektepar til Pinsekirka Filadelfia i 2012, og er nå restaurert og åpent for publikum.