Våre pastorer | Pinsekirka

Våre pastorer

Vidar og Jorun Godø er gift og er hovedpastorer i Pinsekirka Filadelfia. De har et hjerte for at mennesker skal komme i kontakt med Gud og oppleve Hans grensesprengende kjærlighet. De tror derfor på den lokale kirkes ansvar å kommunisere til de som ikke er så vant til å gå i kirke og utgjøre en synlig forskjell i samfunnet.

Ungdomspastor

Alexander Botn er gift med Kamilla Botn og er ungdomspastor i Pinsekirka Filadelifa. Han er lidenskapelig opptatt av å bygge den lokale kirken og ønsker å lede ungdommer inn i en personlig relasjon til Jesus.

Podcast fra talene som tales på søndagene finner du her!

alexpreker