Policy i forhold til koronavirus | Pinsekirka

Policy i forhold til koronavirus

Pinsekirka Filadelfia følger den aktuelle situasjonen og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Oppdatert policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Hovedprinsippet i vår håndtering er at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Utover dette vil vi som lokal kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper. 

Policy pr 26. mars:
På bagrunn av regjeringens tiltak avlyses alle offentlige arrangementer i Pinsekirka Filadelfia. Dette gjelder begge forsamlinger, og inkluderer også gudstjenester, Charge, bønnemøter og connectgrupper.
Dette gjelder t.o.m. 14. april, hvor ny vurdering vil bli tatt.

Heldigvis er ikke det vi bygger begrenset til et bygg; vi anbefaler å be for hverandre (og for virussituasjonen på verdensbasis), sende hverandre hyggelige meldinger og bygge kirken og fellesskapet vi alltid bygger selv når gudstjenesten utgår en periode.