Kan vi tro på Juleevangeliet?! | Pinsekirka

Kan vi tro på Juleevangeliet?!

Avatar

Alex Botn

desember 24, 2014


Jeg tar meg selv i å redusere juleevangeliet til å leses som et eventyr. En fortelling som gjerne skal leses av barn og ikke tas så seriøst. Vi ser for oss julekrybben i den flotte stallen. Sauene smiler til hverandre, Josef snakker med Toten-dialekt, Maria holder rundt det blonde Jesusbarnet og alt er så romantisk.

Jeg er overbevist om at denne dramatiske fødselen i en stall i midtøsten, uten bedøvelse eller epidural, med en snekker som jordfar, slett ikke var noen «stille natt».

Kan vi med en «voksen» tro ta juleevangeliet seriøst? La meg ta deg med på en rask bibelreise!

2000 år før Jesus blir født gir Gud et utrolig løfte til Abraham; «I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» (1. Mos 12:3) Løftet som gis til Abraham omhandler ALLE mennesker. Den gamle barnløse Abraham måtte rett og slett velge å tro Gud selv om løftet var helt fullstendig utrolig.

Spoler vi raskt gjennom gamletestamentet ser man at Abraham får etterhvert sønnen Isak. Isak får Jakob, og Jakob, som fikk navnet Israel, får 12 sønner. De 12 sønnene blir etterhvert 12 stammer. Dette folket ender opp i Egypt etter en hungersnød, der de slaver under Farao. Kan du litt bibelhistorie eller har sett Disneyfilmen husker du at litt senere i historien fører Moses Israelsfolket gjennom rødehavet og ut av Egypt.

Mens Israel blir flere og flere forteller foreldrene ivrig barna sine om det store løftet Gud gav Abraham om hvordan alle mennesker skal velsignes. Men fortsatt er det bare et uoppfylt løfte.

Om vi spoler enda litt i gamletestamentet ser vi at en av Isais sønner, David, beseirer Filisterhelten Goliat. David blir konge i Israel og har Guds velsignelse i alt han gjør. Israel får større innflytelse, mer makt og Guds løfte virker ikke langt unna. David får sønnen Salomo og Israel går inn i sine beste år. Det er fred på alle kanter. Det flommer over av rikdom, fred og gull – Var det dette Gud mente da han lovte at alle skulle velsignes?

Nei – Salomo ble født, og Salomo dør, men hele verden er fortsatt ikke velsignet…

Kort tid etter Salomo går det dårligere og dårligere med Israel. Etter en lang rekke forskjellige konger, den ene god og den andre dårlig, svekkes Israels innflytelse, makten blir mindre, og oppfyllelsen av løftet ser ut til å svinne bort.

Tross et svakere og svakere Israel reiser profetene seg og taler at løftet fortsatt står fast. Guds sønn skal komme fra Davids slekt og bli født i Betlehem! Folket rynker på nesen og iveren er nok ikke like stor når foreldrene forteller barna sine den gamle historien om løftet Gud gav til Abraham.

Mellom den siste profeten i det gamle testamentet og juleevangeliet i det nye testamentet, går det 400 år. 400 år der Gud virker mystisk stille, og løftet ser ut til å forbli uoppfylt.

I løpet av disse årene erobrer Babylon Israel, Perserne erobrer Babylonerne og Grekerne erobrer Perserne. Israel er en kasteball mellom andre riker. Israel er slett ikke til velsignelse for hele verden. Faktisk ikke en gang seg selv. Til og med kongen deres er romersk!

Men så! Når løftet virker så langt unna som det kan bli skjer det noe, så og si, ut av ingenting. En engel taler til en ung tenåringsjente i Nasaret om at hun skal føde Guds sønn! Og det hele passer så perfekt når Cesar Augustus sender ut befaling om at hele folket skal innskrives i mantall – noe som gjør at Josef og Maria må dra til Betlehem, akkurat slik det var profetert.

Det hele blir nesten FOR perfekt. Nesten som et eventyr.

Heldigvis har vi legen Lukas som selv ikke var en disippel av Jesus, men som kjente godt de som med egne øyner og ører så og hørte det Jesus sa og gjorde. Han kjente og snakket med de som så Jesus bli korsfestet og de som så Jesus oppstått fra de døde. Lukas hadde ikke noe nye-testamentet å tro på? Han var med å skrive det! Nettopp han skriver:

«Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss,(til og med vi i Pinsekirka i Ålesund med vår juleforestilling «Julenatt») slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.» Luk 1:1-4

Heldigvis går Lukas «nøye gjennom alt» fra de som var «øyenvitner og tjenere for Ordet.». Og heldigvis er det «pålitelig, det du har fått opplæring i».

Tenk om denne flotte historien ikke bare er et flott eventyr, men en SANN fortelling! – Da er det helt rått det engelen sier til gjeterne på marken:

«Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Luk 2,10-11.

Endelig ser vi det Gud lovte Abraham for 4000 år siden komme til syne! En stor glede til hele folket. I dag er det født dere en frelser!

Jeg er så glad for at vi ikke bare fikk en ny sjangse, men en frelser! Jeg klarer jo ikke en gang å holde meg til mitt eget treningsporgram. Problemet mitt er ikke at jeg har tabbet meg ut og trenger en sjangse nr 2. – Jeg er en synder og trenger en frelser!

Løftet som ble gitt til Abraham for 4000 år siden blir oppfylt når den perfekte Jesus velger å dø for HELE FOLKET og ALLE MENNESKER! Der er du også regnet med! Og nettopp det er det som gjør at julen skal feires skikkelig med glede!

Håper du får en skikkelig god jul!
Alex


TILBAKE

0Comments

Avatar 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *