Frivillig | Pinsekirka

Frivillig

Vi tror at alle mennesker har talenter og gaver som er ment å brukes for noe større enn oss selv. Derfor tror vi at du kan utgjøre en forskjell for vår kirke gjennom å bidra i teamet som frivillig, og være med å gjøre kirka vår til et attraktivt sted å være. Områdene du kan bidra i er blant annet kafedrift, vertskap, bokhandelen, Charge, Wildhouse, søndagskolen, Royal Rangers, multimedia, lyd, lys m.m.

 

Kontakt oss på post@pinsekirka.no eller 70 17 40 50 for å finne ut hvor du kan bruke dine gaver og talenter.